Nedan kan du se var jag kommer att föreläsa eller debattera härnäst.

Hösten 2018

7-9 november, Broby. Medverkan på ungdomsgrupp på onsdagkvällen: “Ärliga frågor.” Undervisning för kommuniteten i Broby prästgård på fredagen om “Miljö och rättvisa i Andens kraft”.

16 november, Karlstad. “Jesus var också flykting”. Samtalskväll i Korskyrkan.

20 november, Uppsala. “Vem får höras? Kyrkornas roll för en hållbar värld för alla.” Panelsamtal på Newmaninstitutet, arrangerat av Uppsala kristna råd, 18:30.

22 november, Götabro. “Aktivism i Andens kraft”, lektioner på Götabro bibelskolor, social inriktning.

Våren 2019

16 januari, Alunda. “Det rätta, endast det rätta, ska vara din strävan.” Bibelkväll, Furuhöjskyrkan, 19:00.

8 februari, Gävle. “Ta Jesus med till skolan!” Ungdomsmöte, Hedvigslundskyrkan, 19:30.

22-24 februari, Hestra. Apologetikkonferens med Lars Gunther, Hestra Missionsförsamling. Fredag kl 19:00: “Den som älskar vetenskap kan tro på mirakler”. Lördag kl 13:00: Apologetik på gatan. Söndag kl 10:00 “Att älska Herren med sitt förstånd.”

28 mars, Örebro. “Kan man tro på mirakler?” Debatt med Anders Hesselbom, ABF Örebro, 18:30.

Reseschemat fylls på kontinuerligt allt eftersom bokningar spikas.

Kontakta mig