”Förträfflig och mycket upplysande” – Bengt Sjöberg, pastor

”En av de viktigaste böcker som skrivits” – Simon Ådahl, evangelist

Jesus var också flykting är boken om invandring, främlingsfientlighet och kristen tro. Boken tar upp vad Bibeln säger om migration och flyktingskap, hur kristna förhållit sig till rasism genom kyrkohistorien, ekonomiska och ideologiska argument för och mot invandring, med mera.

Köp boken på förlagets hemsida, Adlibris eller Bokus.

Folkbildningssatsning 2022

I år är det valår, och migrationsfrågorna är extremt aktuella. Engagemanget för ukrainska krigsflyktingar är gigantiskt både i församlingarna och i samhället i stort. Samtidigt vill flera politiska partier dra ner på eller helt och hållet stoppa mottagandet av afghaner, iranier och syrier vilket utsätter bland annat kristna flyktingar för livsfara. 

Kristna spenderar långt mycket mer tid på sociala medier än vad de spenderar på en söndagsgudstjänst eller i en bönegrupp. Om de inte är rotade i vad Bibeln lär om migration dras de lätt med av den populistiska tidsandan.

2022 vill jag därför satsa extra på att utbilda församlingsmedlemmar om biblisk migrationsteologi så att de står bättre rustade när de konfronteras med främlingsfientliga åsikter. Jag kan både tala om flyktingmottagande generellt eller fokusera på hur kristna asylsökande behandlas godtyckligt och rättsosäkert av Migrationsverket.

För bokning av föredrag, kontakta mig!