Om Micael

Micael Grenholm pressbild

Micael Grenholm är pastor i husförsamlingen Mosaik tillsammans med sin fru Sarah. Han sitter i styrelsen för Svenska apologetiksällskapet och har grundat hjälporganisationen Stefanushjälpen. Sedan 2009 har han skrivit på Hela Pingsten som idag är en av Sveriges största kristna bloggar. Micael är även redaktör för Pentecostals & Charismatics for Peace & Justice, föreläser åt den kristna miljöorganisationen God Jord, samt driver podcasten Jesusfolket. Han har mottagit Uppsala fredspris och priset Årets opinionsbildare.

Micael har skrivit två böcker och har fått artiklar publicerade i Sojourners, The Christian Post, The Mennonite World Review, Dagen, Sändaren, med mera. Han har en teol kand från Johannelunds teologiska högskola och en fil kand i freds- och utvecklingsstudier från Uppsala Universitet, och läser nu masterprogrammet i kyrkohistoria med fokus på vapenvägran inom den svenska pingströrelsen. Han har föreläst i över hundra olika sammanhang och brinner för ämnen som karismatik, apologetik, främlingsvänlighet, miljövänlig livsstil och evangelisation.