Sker mirakler idag, och går de i så fall att dokumentera? Hur förhåller sig vetenskap och bön till varandra? Dokumenterade mirakler ställer dessa frågor på sin spets i ett försök att belägga det övernaturligas existens.

I denna bok finner du över 50 exempel på vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön, baserat på läkarutlåtanden och journaler. Du får bland annat möta:

  • Maria, som höll på att bli döv men plötsligt fick hörseln tillbaka under en gudstjänst.
  • Jens, vars hjärnskada försvann i samma ögonblick som en vän bad för honom.
  • Bengt, som gick en säker död till mötes men vars cancer försvann till läkarnas stora förvåning.

Författaren för en djuplodande diskussion om huruvida detta rör sig om genuina mirakler. Kanske handlar det istället om placeboeffekten, att läkarna har ställt fel diagnos eller att vi i framtiden kommer upptäcka naturliga orsaker? Dokumenterade mirakler är en bok som får både skeptiker och troende att tänka till.

Läs mer om boken på dokumenterademirakler.se! Kolla även in uppföljaren Dokumenterade språkmirakler!

Om du vill att jag kommer och föreläser om dokumenterade mirakler, kontakta mig!

Skärmavbild 2019-03-11 kl. 17.44.40

Vad andra säger

Stig Öberg recenserar boken för tidningen Dagen och skriver bland annat:

Så vitt jag vet finns det ingen tidigare svensk bok som så grundligt tar upp frågan om vetenskapligt oförklarliga tillfrisknande efter bön. Boken är viktig och mycket välkommen och kan nog bli en bästsäljare. Den innehåller dock inte bara nödvändiga resonemang kring de frågor som behandlas. En del vidlyftiga religionsfilosofiska utsvävningar och den flödande fantasin och ordrikedomen i de bilder författaren använder för att belysa sina argument kan ibland vara distraherande. Men hans underfundiga humor är ett stort plus som underlättar läsningen.

Ola Hössjer skriver för Världen idag:

Visst finns det många böcker som handlar om mirakler, men ingen som så grundligt sätter in dem i ett vetenskapsteoretiskt och teologiskt sammanhang. Boken Dokumenterade mirakler har en knivskarp röd tråd, där läsaren tas med på en resa av logiska resonemang. Trots de 300 sidorna, de många fotnoterna och referenserna är boken lätt att ta till sig, med en stor portion av humor och en ödmjukhet gentemot de läsare som inte tror, eller åtminstone är skeptiskt inställda till att något övernaturligt kan inträffa. […] Jag hoppas att Micael Grenholms bok blir flitigt läst. Den har förutsättningar att bli en klassiker.

Karin Berg skriver i Sändaren:

Författaren skriver själv att han är verksam inom den pingstkarismatiska rörelsen, vilket märks i språk och exempel i boken. Samtidigt intar boken en ödmjuk och öppen hållning, där beskrivna och dokumenterade mirakler inom olika kristna inriktningar lyfts fram. Det bidrar till en god känsla och utgör en fin gest för enhet. Det skapar också ett förtroende för författaren, oavsett om språkbruk och kyrklig tradition tilltalar eller inte.

Avslutningsvis bör sägas att boken lyfter viktiga och centrala frågor och är ett högst välkommet initiativ, särskilt i ett av världens mest sekulariserade länder.

Många recensioner har också kommit in på Dokumenterade miraklers Facebooksida. Bland annat:

”Jag blev utmanad, provocerad, uppmuntrad och berikad av denna bok, rekommenderar den helhjärtat för alla!”

”Mycket intressant bok! Intressant med en så pass vetenskaplig prägel på miraklers vara eller icke vara!”

”Respektfullt, seriöst, pedagogiskt och med humor resonerar Grenholm kring om mirakler verkligen finns och vad det i så fall skulle kunna innebära. Jag hoppas att skeptiker, tvivlare och troende vågar läsa denna bok med ett öppet sinne och utifrån boken föra respektfulla resonemang och samtal. Oerhört spännande och viktig bok.”