Sker mirakler idag, och går de i så fall att dokumentera? Hur förhåller sig vetenskap och bön till varandra? Dokumenterade mirakler ställer dessa frågor på sin spets i ett försök att belägga det övernaturligas existens.

I denna bok finner du över 50 exempel på vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön, baserat på läkarutlåtanden och journaler. Du får bland annat möta:

  • Maria, som höll på att bli döv men plötsligt fick hörseln tillbaka under en gudstjänst.
  • Jens, vars hjärnskada försvann i samma ögonblick som en vän bad för honom.
  • Bengt, som gick en säker död till mötes men vars cancer försvann till läkarnas stora förvåning.

Författaren för en djuplodande diskussion om huruvida detta rör sig om genuina mirakler. Kanske handlar det istället om placeboeffekten, att läkarna har ställt fel diagnos eller att vi i framtiden kommer upptäcka naturliga orsaker? Dokumenterade mirakler är en bok som får både skeptiker och troende att tänka till.

Release i maj. Förbeställ boken på Sjöbergs förlags hemsida.

Om du vill att jag kommer och föreläser om dokumenterade mirakler, kontakta mig!

Skärmavbild 2019-03-11 kl. 17.44.40

Vad andra säger

”Jättespännande och högintressant bok som Micael Grenholm nu kommer att jobba med. Vi tror på en Gud som lever och är verksam i vår värld idag, och det kan skrivas ner och rapporteras.”

– Stefan Swärd, pastor och författare till Inte utan korset.

”Jag kan verkligen rekommendera den kommande boken, och Micael Grenholm vet jag av gammal erfarenhet är en väldigt duktig författare.”

– Simon Ådahl, evangelist och författare till Den oväntade resan.

”Den här boken är så viktig, den behöver verkligen skrivas. När jag skrev min egen bok om mirakler på 1 100 sidor gjorde jag ett grundarbete. Jag insåg, och skrev i den boken, att vad vi verkligen behöver är medicinsk dokumentation.”

– Craig Keener, professor och författare till Miracles: The Credibility of the New Testament Accounts.

Det är dags för en sån här bok!

I debatter gentemot ateister använder sig apologeter och evangelister av en rad olika Gudsbevis: kosmologiska, moraliska, erfarenhetsmässiga med mera. Dock är det förvånansvärt ovanligt med att hänvisa till nutida mirakler. Ett mirakel man ofta försvarar är Jesu uppståndelse, men vad gäller dagens händelser utmanar man sällan ateistens övertygelse att Gud aldrig intervenerar.

Detta är dock på väg att förändras. 2011 publicerades professor Craig Keeners 1 200 sidor tjocka bok Miracles som argumenterade för att det finns starka skäl att tro att mirakler sker idag. Testing Prayer av Candy Gunther Brown, som diskuterar hur helanden kan dokumenteras vetenskapligt, gavs därefter ut på Harvard University Press. 

På svenska är den senaste boken som behandlade moderna mirakler och vetenskap Niels Christian Hvidts Mirakler, från ett katolskt och ortodoxt perspektiv. Få, om ens någon, bok på svenska har dock studerat den rika flora av påstådda mirakler inom den pingstkarismatiska rörelsen med fokus på dokumentation, och något som är kraftigt underutvecklat både på svenska och engelska är ett filosofiskt argument för Guds existens utifrån dokumenterade mirakler.

Sedan ett år tillbaka har jag gjort efterforskningar kring vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön (VOTEB) och hur ett mirakelbaserat argument för Guds existens kan formuleras. Jag föreläste på Svenska apologetiksällskapets konferens i oktober 2017 om ”Det mirakulösa Gudsbeviset”. Utifrån detta vill jag skriva en bok. 

Gud välsigne dig!

Micael