Debatter

Jag älskar att delta i debatter med människor från andra livsåskådningar och framföra argument för kristen tro. Jag har även deltagit i några debatter med andra kristna om teologiska frågor såsom Bibelns syn på pengar och kristen pacifism. Om ni vill att jag ska delta i en debatt, kontakta mig!

Exempel på debatter

Kristen tro och våldsanvändning. Debatt med Edvard Viman. Arrangör: Credo Uppsala, maj 2014.

Ekonomi i Guds rike. Debatt med Petter Kollberg. Arrangör: Credo Lund, maj 2016.

Behöver vi Gud för att vara goda? Debatt med Anders Hesselbom. Arrangör: Svenska apologetiksällskapet, oktober 2017.

Är det rationellt att tro på Gud? Debatt med Simon Liljestrand. Arrangör: Pennys kultursällskap, april 2018.

Kan man tro på mirakler? Debatt med Anders Hesselbom. Arrangör: Humanisterna Örebro, mars 2019.

Naturalism vs karismatik. Paneldebatt med bland annat Christer Sturmark från Humanisterna. Arrangör: Pennys kultursällskap, maj 2019.