Rekommendationer av Konvertiten

Joel Halldorf

“Genom debattartiklar, politisk aktivism, webbtestet “Är jag kristen” och inte minst ett stort personligt engagemang har Micael Grenholm tagit sig an en av vår tids humanitära ödesfrågor: Den om hur vi behandlar människor på flykt. Genom sitt idoga arbete och varma hjärta har han blivit en av de viktigaste rösterna i denna debatt. Nu utforskar han ytterligare en genre, nämligen skönlitteraturen. Konvertiten är en viktig och välkommen bok, som jag verkligen sett fram emot att få läsa!”

– Joel Halldorf
Kyrkohistoriker och författare

Stefan Swärd

”En välskriven och spännande roman i ett aktuellt ämne. Grenholm skriver initierat om tillståndet i Afghanistan, svensk migrationspolitik och de utmaningar som enskilda människor drabbas av med nuvarande politik. Romanen skildrar en ung kille från Afghanistan som konverterat till kristen tro i Sverige. Den kamp har får utkämpa för att få uppehållstillstånd skildras och de utmaningar och dödshot som finns för konvertiten i hemlandet. I en tid med tilltagande rasism, inskränkt nationalism och allt mindre förståelse för de hot enskilda människor drabbas av i andra kulturer, har boken ett viktigt budskap att förmedla. Även en utmaning till kristenheten om ett fortsatt engagemang i asylfrågor.”

– Stefan Swärd
Pastor och författare

Vibeke Olsson

“Micael Grenholms debutroman Konvertiten är en skönlitterär gestaltning av en skandal som pågår, oftast under radarn, mitt ibland oss; utvisningen av kristna till länder med islamistisk förföljelse.

Frågorna migrationsverket ställer till nyomvända tonåringar har fått mycket kritik. En del av dem kan inte ens teologer svara på, en del är helt irrelevanta, t ex ”hur ser du på konflikten på Nordirland” – som en afghan kanske inte ens hört talas om.

I centrum för Grenholms berättelse står tonåringarna Hossein, afghan, och svenska Helena, och Helenas pappa Oskar, migrationsminister.

Berättelsen innehåller många starka porträtt av människor, förutom huvudpersonerna blir pingstpastorn Angela, människosmugglaren Ali, ”partybruttan” Fanny och många fler starka möten.

Boken gestaltar starkt den förfärliga verklighet människor flyr ifrån, och hur den krockar med svensk aningslöshet.

Berättelsen är spännande och djupt engagerande. Det är en skildring av ung, romantisk kärlek och av svårt dysfunktionella familjeband, av omvändelse, av vänskap och sorg.

Framför allt är det en gestaltning av en av vårt samhälles mest brännande frågor och hur vårt samhälle lämnar människor i sticket.

Men skönlitteratur får aldrig bli en pamflett, hur viktigt ämnet än är. Grenholms bok är starkt gestaltad, människorna är mångtydiga som vi människor är, och de svåra frågorna har inga enkla svar.

Att berättelsen innehåller såväl kärlek som spänning gör att den grymma verklighet som ligger bakom kommer fram i skarp belysning.”

– Vibeke Olsson
Författare och pastor

Ulf Bjereld

“Med Konvertiten kombinerar författaren på ett förtjänstfullt sätt spänningsromanens form med en gestaltning av hur brister i dagens asylprövning sliter sönder familjer och kastar ut människor till en oviss framtid. Boken synliggör också kärlekens kraft och den tröst som Guds kärlek erbjuder.

Boken förtjänar en stor läsekrets, särskilt bland de politiker som har ansvar för bristerna i dagens asylprocesser. Det som nu sker är inte värdigt ett land som Sverige. Det är risk att historien kommer att döma oss hårt.”

– Ulf Bjereld
Professor i statsvetenskap
Tidigare ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet

Alex Bengtsson

“En samtidsskildring om ett Sverige där girigheten, dömandet och rädslan tagit över myndigheterna och politiken men där generositeten, öppenheten och modet lever kvar bland människorna. Jag hoppas boken kan ge mod att föra in kärleken och jämlikheten i beslutsfattandet. Det förtjänar människorna och Sverige.”

– Alex Bengtsson
Omsorgsarbetare, författare och människorättsaktivist

Kim Brynte

“Jag läste Konvertiten med enormt stor igenkänning på så många plan. Igenkänning som ledde både till skratt och till tårar.

Igenkänning i Hossein, i alla unga personers berättelser som jag hört från de flyktingar jag möter i min församling. Igenkänning i Helenas unga ovetande men förfärande om vad det innebär att fly, men även hur hon upptäcker hur myndighets-Sverige fungerar. Igenkänning i den pastor som är utbränd, men som ändå är i funktion.

Micaels bok må vara fiktiv men berättelserna ÄR verklighet. Jag möter dem, står i dem och hanterar dem dagligen i min tjänst.

Denna bok bör läsas av varje ungdomsledare och grupp, konfirmandledare och grupp. Den bör faktiskt läsas av alla.”

– Kim Brynte
Pastor i Immanuelskyrkan, Malmö

Linalie Newman

”Konvertiten är en roman som avslöjar sprickorna i den tillsynes välputsade fasaden. På ett skickligt sätt vävs vår tids mest tragiska rättsskandal ihop med berättelsen om en familj i sönderfall. I centrum står två unga människor som vägrar låta hatet segra utan som tror på förlåtelsens och kärlekens makt, trots allt.”

– Linalie Newman
Missionsdirektor Evangeliska Frikyrkan