Recensioner

Dokumenterade mirakler

Stig Öberg för tidningen Dagen 

Så vitt jag vet finns det ingen tidigare svensk bok som så grundligt tar upp frågan om vetenskapligt oförklarliga tillfrisknande efter bön. Boken är viktig och mycket välkommen och kan nog bli en bästsäljare. Den innehåller dock inte bara nödvändiga resonemang kring de frågor som behandlas. En del vidlyftiga religionsfilosofiska utsvävningar och den flödande fantasin och ordrikedomen i de bilder författaren använder för att belysa sina argument kan ibland vara distraherande. Men hans underfundiga humor är ett stort plus som underlättar läsningen.

Ola Hössjer för Världen idag:

Visst finns det många böcker som handlar om mirakler, men ingen som så grundligt sätter in dem i ett vetenskapsteoretiskt och teologiskt sammanhang. Boken Dokumenterade mirakler har en knivskarp röd tråd, där läsaren tas med på en resa av logiska resonemang. Trots de 300 sidorna, de många fotnoterna och referenserna är boken lätt att ta till sig, med en stor portion av humor och en ödmjukhet gentemot de läsare som inte tror, eller åtminstone är skeptiskt inställda till att något övernaturligt kan inträffa. […] Jag hoppas att Micael Grenholms bok blir flitigt läst. Den har förutsättningar att bli en klassiker.

Läsarrecensioner:

”Jag blev utmanad, provocerad, uppmuntrad och berikad av denna bok, rekommenderar den helhjärtat för alla!”

”Mycket intressant bok! Intressant med en så pass vetenskaplig prägel på miraklers vara eller icke vara!”

”Respektfullt, seriöst, pedagogiskt och med humor resonerar Grenholm kring om mirakler verkligen finns och vad det i så fall skulle kunna innebära. Jag hoppas att skeptiker, tvivlare och troende vågar läsa denna bok med ett öppet sinne och utifrån boken föra respektfulla resonemang och samtal. Oerhört spännande och viktig bok.”

Konvertiten


BOKEN DÄR RUBRIKERNA OCH ORDEN BLIR KÖTT

I Micael Grenholms högaktuella bok Konvertiten får läsaren stifta bekantskapen med den afghanska flyktingpojken Hossein, Lidingötjejen Helena och hennes far, den allvarsamme migrationsminister Oscar. Boken är en bladvändare där författaren med ett ungdomligt novellspråk greppar taget om dig som läsare och naket låter dig följa tre personers berättelser som utspelas i samtidens Sverige och Afghanistan. […]

Jag vill uppmuntra dig att låta Micael Grenholms bok även drabba dig. Oavsett vilken syn du har på välfärdsstaten och det svenska samhällets förmåga att integrera tusentals människor på flykt – inte minst du som befinner dig i församlingsmiljö eller arbetar med integration och vill ta med dig en ökad kunskap om Afghanistan och de omständigheter människor du möter har flytt ifrån. I Grenholms bok blir människorna bakom rubrikerna, kött.

P-O Flodström, recension i Sändaren

SPÄNNINGSROMAN MED OMISTLIGA INSIKTER

Vad kan väl vara en lämpligare arena för en spänningsroman än berättelsen om en afghansk konvertit och flykting till Sverige? Sprängstoffet ger sig nästan självt, och Grenholm förmår att skapa en bladvändare av det, även om vissa stereotyper väl inte kan undvikas i bok som denna. Valet av tre berättarperspektiv fungerar väl: konvertitens, migrationsministerns och hans dotters, tillika konvertitens flickvän. Här finns såväl romantisk kärlek som skildringar av trofast vänskap, familjedraman och omvändelseberättelser.

Författaren tvingar ner sin läsare i svensk flyktingmottagnings mest stinkande kloaker. Mission fulfilled, alltså, eftersom Grenholms uttalade avsikt är att bilda opinion kring Sveriges sätt att hantera flyktingar som är konvertiter. Likheterna i rättsosäkerhet mellan hur konvertiten behandlas i Sverige och i talibanernas Afghanistan är smärtsam att upptäcka. En insikt som Grenholm dock lämnar åt läsaren att själv komma fram till.

Håkan Arenius, recension i Dagen

Läsarrecensioner: