Läsarreaktioner på Konvertiten

Rekommendationer:

Joel Halldorf

“Genom debattartiklar, politisk aktivism, webbtestet “Är jag kristen” och inte minst ett stort personligt engagemang har Micael Grenholm tagit sig an en av vår tids humanitära ödesfrågor: Den om hur vi behandlar människor på flykt. Genom sitt idoga arbete och varma hjärta har han blivit en av de viktigaste rösterna i denna debatt. Nu utforskar han ytterligare en genre, nämligen skönlitteraturen. Konvertiten är en viktig och välkommen bok, som jag verkligen sett fram emot att få läsa!”

– Joel Halldorf
Kyrkohistoriker och författare

Stefan Swärd

”En välskriven och spännande roman i ett aktuellt ämne. Grenholm skriver initierat om tillståndet i Afghanistan, svensk migrationspolitik och de utmaningar som enskilda människor drabbas av med nuvarande politik. Romanen skildrar en ung kille från Afghanistan som konverterat till kristen tro i Sverige. Den kamp har får utkämpa för att få uppehållstillstånd skildras och de utmaningar och dödshot som finns för konvertiten i hemlandet. I en tid med tilltagande rasism, inskränkt nationalism och allt mindre förståelse för de hot enskilda människor drabbas av i andra kulturer, har boken ett viktigt budskap att förmedla. Även en utmaning till kristenheten om ett fortsatt engagemang i asylfrågor.”

– Stefan Swärd
Pastor och författare

Vibeke Olsson

“Micael Grenholms debutroman Konvertiten är en skönlitterär gestaltning av en skandal som pågår, oftast under radarn, mitt ibland oss; utvisningen av kristna till länder med islamistisk förföljelse.

Frågorna migrationsverket ställer till nyomvända tonåringar har fått mycket kritik. En del av dem kan inte ens teologer svara på, en del är helt irrelevanta, t ex ”hur ser du på konflikten på Nordirland” – som en afghan kanske inte ens hört talas om.

I centrum för Grenholms berättelse står tonåringarna Hossein, afghan, och svenska Helena, och Helenas pappa Oskar, migrationsminister.

Berättelsen innehåller många starka porträtt av människor, förutom huvudpersonerna blir pingstpastorn Angela, människosmugglaren Ali, ”partybruttan” Fanny och många fler starka möten.

Boken gestaltar starkt den förfärliga verklighet människor flyr ifrån, och hur den krockar med svensk aningslöshet.

Berättelsen är spännande och djupt engagerande. Det är en skildring av ung, romantisk kärlek och av svårt dysfunktionella familjeband, av omvändelse, av vänskap och sorg.

Framför allt är det en gestaltning av en av vårt samhälles mest brännande frågor och hur vårt samhälle lämnar människor i sticket.

Men skönlitteratur får aldrig bli en pamflett, hur viktigt ämnet än är. Grenholms bok är starkt gestaltad, människorna är mångtydiga som vi människor är, och de svåra frågorna har inga enkla svar.

Att berättelsen innehåller såväl kärlek som spänning gör att den grymma verklighet som ligger bakom kommer fram i skarp belysning.”

– Vibeke Olsson
Författare och pastor

Ulf Bjereld

“Med Konvertiten kombinerar författaren på ett förtjänstfullt sätt spänningsromanens form med en gestaltning av hur brister i dagens asylprövning sliter sönder familjer och kastar ut människor till en oviss framtid. Boken synliggör också kärlekens kraft och den tröst som Guds kärlek erbjuder.

Boken förtjänar en stor läsekrets, särskilt bland de politiker som har ansvar för bristerna i dagens asylprocesser. Det som nu sker är inte värdigt ett land som Sverige. Det är risk att historien kommer att döma oss hårt.”

– Ulf Bjereld
Professor i statsvetenskap
Tidigare ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet

Alex Bengtsson

“En samtidsskildring om ett Sverige där girigheten, dömandet och rädslan tagit över myndigheterna och politiken men där generositeten, öppenheten och modet lever kvar bland människorna. Jag hoppas boken kan ge mod att föra in kärleken och jämlikheten i beslutsfattandet. Det förtjänar människorna och Sverige.”

– Alex Bengtsson
Omsorgsarbetare, författare och människorättsaktivist

Kim Brynte

“Jag läste Konvertiten med enormt stor igenkänning på så många plan. Igenkänning som ledde både till skratt och till tårar.

Igenkänning i Hossein, i alla unga personers berättelser som jag hört från de flyktingar jag möter i min församling. Igenkänning i Helenas unga ovetande men förfärande om vad det innebär att fly, men även hur hon upptäcker hur myndighets-Sverige fungerar. Igenkänning i den pastor som är utbränd, men som ändå är i funktion.

Micaels bok må vara fiktiv men berättelserna ÄR verklighet. Jag möter dem, står i dem och hanterar dem dagligen i min tjänst.

Denna bok bör läsas av varje ungdomsledare och grupp, konfirmandledare och grupp. Den bör faktiskt läsas av alla.”

– Kim Brynte
Pastor i Immanuelskyrkan, Malmö

Linalie Newman

”Konvertiten är en roman som avslöjar sprickorna i den tillsynes välputsade fasaden. På ett skickligt sätt vävs vår tids mest tragiska rättsskandal ihop med berättelsen om en familj i sönderfall. I centrum står två unga människor som vägrar låta hatet segra utan som tror på förlåtelsens och kärlekens makt, trots allt.”

– Linalie Newman
Missionsdirektor Evangeliska Frikyrkan

Recensioner:

BOKEN DÄR RUBRIKERNA OCH ORDEN BLIR KÖTT

I Micael Grenholms högaktuella bok Konvertiten får läsaren stifta bekantskapen med den afghanska flyktingpojken Hossein, Lidingötjejen Helena och hennes far, den allvarsamme migrationsminister Oscar. Boken är en bladvändare där författaren med ett ungdomligt novellspråk greppar taget om dig som läsare och naket låter dig följa tre personers berättelser som utspelas i samtidens Sverige och Afghanistan.

I boken, som föddes ur kampanjen ”Är jag kristen nu?”, får vi lära känna en sida av myndighetssverige som för många av läsaren troligtvis kommer vara helt obekant. Ett Sverige med svårbegripliga lagtexter, byråkratiska abrovinker och resultatmål där den enskilda individen, alltid är långt ifrån rättssäker i våra handläggningar.

HOSSEIN ÄR en fiktiv karaktär, men hans motsvarigheter i verkligheten möter jag nästan dagligen i mitt arbete som arbetsmarknadshandläggare och vuxenlärare i Borlänge kommun. Samtidigt som jag upplever Oscar som en rättvis gestaltning av vem jag som konservativ socialist är i den dagsaktuella migrationsdebatten.

Grenholm som brukar placeras in i kategorin bland vänsterliberala flyktingaktivister hade kunnat falla för frestelsen att i göra en parodi på dem som i likhet med mig företräder en traditionell socialdemokratisk linje, men lyckas som i fallet med övriga karaktärer teckna en bild som läsaren kan känna igen sig i.

JUST SPRÅKET är bokens främsta litterära förtjänst, där författarens gestaltning av Hossein är hjärtevärmande och autentisk. Grammatiken är rumphuggen och säregen på ett vis som kommer att få alla med erfarenhet av att umgås med flyktingar att finna sig småleende genom stora delar av läsningen. Uttryck som ”bränd kladdig kaka” och ”jag vill känna” kommer för alltid vara inpräntade i min framtida vokabulär.

Jag vill uppmuntra dig att låta Micael Grenholms bok även drabba dig. Oavsett vilken syn du har på välfärdsstaten och det svenska samhällets förmåga att integrera tusentals människor på flykt – inte minst du som befinner dig i församlingsmiljö eller arbetar med integration och vill ta med dig en ökad kunskap om Afghanistan och de omständigheter människor du möter har flytt ifrån. I Grenholms bok blir människorna bakom rubrikerna, kött.

P-O FLODSTRÖM, recension i Sändaren

SPÄNNINGSROMAN MED OMISTLIGA INSIKTER

Vad kan väl vara en lämpligare arena för en spänningsroman än berättelsen om en afghansk konvertit och flykting till Sverige? Sprängstoffet ger sig nästan självt, och Grenholm förmår att skapa en bladvändare av det, även om vissa stereotyper väl inte kan undvikas i bok som denna. Valet av tre berättarperspektiv fungerar väl: konvertitens, migrationsministerns och hans dotters, tillika konvertitens flickvän. Här finns såväl romantisk kärlek som skildringar av trofast vänskap, familjedraman och omvändelseberättelser.

Författaren tvingar ner sin läsare i svensk flyktingmottagnings mest stinkande kloaker. Mission fulfilled, alltså, eftersom Grenholms uttalade avsikt är att bilda opinion kring Sveriges sätt att hantera flyktingar som är konvertiter. Likheterna i rättsosäkerhet mellan hur konvertiten behandlas i Sverige och i talibanernas Afghanistan är smärtsam att upptäcka. En insikt som Grenholm dock lämnar åt läsaren att själv komma fram till.

Grenholm väver också in sin idealbild av hur genuin krisen tro kan se ut när gudsförtröstan gäller livet. Det borde lära oss trygghetsdeformerade troende med fallenhet för teologiska hårklyverier något om hur vi ska leva. Eller för att ta ett exempel med bäring på teologin: “demoner” ser väldigt olika ut betraktade inifrån från en lugn och upplyst svensk frikyrka eller från insidan av ett mörkt lastbilsflak fullpackat av människor med akut syrebrist.

Så är kanske inblicken i ett antal vitt skilda, och för de flesta av oss främmande, världar en av bokens främsta förtjänster, inte minst när det gäller flyktingens verklighet i ursprungslandet, under flykten eller i den sortens fängelse vi på svenskt nyspråk kallar “förvar”.

“Konvertiten” kan stå för sig själv som spänningsroman och läsupplevelse, men den förmedlar samtidigt omistliga insikter om svensk flyktingpolitik.

Håkan Arenius, recension i Dagen

Kommentarer från testläsare: